אתר תומך טלפונים סלולרייםסרוק באמצעות טלפון סלולרי
באפליקציית QR Code
וקבל קישור לאתר הסלולרי שלנולהצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


אודות הנציגות

דף הבית >> נציגות פארק אולימפיה >> אודות הנציגות

נציגות הדיירים בפארק אולימפיה (ובלשון הבריות "ועד הבית") נבחרה לתפקידה לתקופת כהונה נוספת ביום 13.9.2012  והיא כוללת 5 חברים  אשר במהלך הבחירות שהתקיימו קיבלו את מספר הקולות (מטרים) הגבוה ביותר מבין הדיירים שהעמידו עצמם לבחירה, ואלה הם:

                                                                                                      
 
יו"ר הנציגות     מיכאל שרון       בנין וקומה : בנין C  קומה 3

חבר הנציגות    יוני מלכא          בנין וקומה : בנין A  קומה 3
 

חבר הנציגות    אלון שירי          בנין וקומה : בנין B  קומה קרקע

חבר הנציגות    יהודה מנצור      בנין וקומה : בנין B  קומת קרקע
                                                                                                                            

משקיף מר צבי דגני, בעלים בשטח מהותי ומסייע פעיל לנציגות


 
                                                               
נציגות פארק אולימפיה רואה לנגד עיניה בראש ובראשונה את טובת בעלי הנכסים ובכללם הדיירים הנמצאים בפארק ומשקיעים המשכירים את יחידותיהם לשוכרים, אך גם טובת השוכרים שאינם בעלים, מהווה שיקול חשוב שהנציגות מביאה בחשבון בכל ענין ודבר המובא לדיון והחלטה בפניה.
 
הנציגות פועלת על פי חוק, כפופה להוראות אסיפת הדיירים השנתית ובמקרה מתאים, גם להוראות המפקחת על הבתים המשותפים שבלשכת רישום המקרקעין בפתח תקווה ואין לה ענין משל עצמה זולת הענין הקולקטיבי בקידומו של הפארק לרווחת הבעלים והדיירים בו.
 
הנציגות פועלת באמצעות חברת הניהול "א.ס. איתן בע"מ "  על פי הסכם בכתב, על פי תקציב שנתי המבוקר על ידי רואה חשבון מטעם הנציגות ובהתאם לסדרי מינהל תקין הכוללים בראש ובראשונה אמינות ושקיפות כלפי כל בעלי הזכויות בפארק (בעלים, דיירים ושוכרים) ללא יוצא מן הכלל.
 
שכרם של חברי הנציגות נקבע על ידי האסיפה הכללית של הדיירים, שכרם של רואה החשבון והיועץ המשפטי נקבעים על ידי הנציגות בגדר סמכותה לניהול שוטף ודינם כדין כל הוצאה אחרת (כאשר היועץ המשפטי אינו משתתף בישיבה שנוגעת לענין זה ואינו מתערב בהחלטת הנציגות הנוגעת לשכרו שלו).
 
הנציגות מבקשת לעודד מעורבות הדיירים בעניני ניהול הפארק, מזמינה כל דייר בין שהוא בעלים ונמצא בפארק ובין שהוא בעלים המחזיק בנכס באמצעות שוכר, להביע עמדה, לתרום, לסייע ולפעול בכל ענין כפי שימצא לנכון, יחד עם הנציגות.

ליצירת קשר עם הנציגות מלא טופס זה ונחזור בהקדם: